Selecteer een pagina

Beleef samen het voorjaar met het Nubenik* Lenteboek,
een toegankelijk kijk- en voorleesboek voor mensen met dementie.

 

Niet iedereen vindt het gemak­kelijk om contact te maken met mensen met demen­tie. Dat is waar het Nubenik* Lente­boek op een­voudige wijze bij kan helpen. Met behulp van grote kleur­rijke illu­stra­ties die ver­wijzen naar heel alle­daagse beleve­nis­sen brengt dit boek een gesprek op gang. De aan­dacht die er op zo’n moment is voor iemand, daar draait het om. Voor men­sen met demen­tie is het moment van nu dat telt.

*Nu ben ik aan de beurt,
 er is aandacht voor mij.

Eén kant van het boek heeft een beeld­verhaal met ‘hints’ voor het stellen van vra­gen. De andere kant heeft doe-sug­gesties, met spre­kende voor­beelden naar aan­leiding van de verhaal­kant. Samen een lek­kere soep maken of tijdens het zilver­poetsen met elkaar zin­gen over de lente geeft het samen­zijn extra glans. Ook de Grote Voor­jaars­schoon­maak geeft veel gespreks­stof!
Zo biedt het boek een hand­reiking aan partners, familie, mantelzorgers, vrij­wil­ligers en activi­teiten­bege­leiders om waarde­vol contact te maken. 
Wil je meer weten over de ontstaans­geschie­denis van het boek kijk dan hier
Het Nubenik* Lenteboek kost € 19,50
incl. 9% btw en verzendkosten (binnen Nederland).
Gevouwen formaat: 24 x 29 cm.

Uitgevouwen formaat incl. omslag met handleiding en tips: 192 x 29 cm.
ISBN 9789082363906.

wijzen–boek–300 

Instructiefilm
Deze film toont hoe je het boek kunt gebruiken.

Voor elk wat wils

De prak­tische hand­rei­kingen zijn niet meer dan een basis voor wat moge­lijk is met het Nubenik* Lente­boek. Ieder­een kan een soe­pele start maken met het boek. Een­maal gewend aan de uit­voe­ring kun je het gebruik steeds verder uit­brei­den, bij­voor­beeld door extra op de zin­tuigen te letten, met sma­ken, geu­ren, kleu­ren en gelui­den.
Bij het berei­den van de soep kun je extra aan­dacht schenken aan de af­zonder­lijke ingre­diën­ten. Laat de gember rond­gaan in de groep of het maggie­kruid, om te rui­ken en te proe­ven.
Bij het bloems­chikken kan kleur cen­traal staan. ‘Wat is uw lievelings­kleur, welke kleu­ren draagt u het liefst?’

Door tij­dens de activi­teit met elkaar in ge­sprek te gaan, wordt het een fijn en ont­span­­nen samen­zijn.
Wil je reageren? Plaats je reactie op de Contactpagina.